Tjänster


“Min affärsidé handlar om en enda sak
– att hjälpa företag samt organisationer inom privat, ideell och offentlig sektor.“

Det här gör jag genom att leverera tjänster inom ekonomi, finansiering, affärsutveckling, organisation och ledning med mera. Alltid med hög kvalité, tillgänglighet och kompetens.

NEDAN FÖLJER NÅGRA EXEMPEL PÅ UPPDRAG & TJÄNSTER:

  • Ekonomichef/redovisningschef att hyra
  • Stödjande funktion inom ekonomifunktioner/verksamheter
  • Utredningar av verksamhet, funktioner och processer, organisationer
  • Bollplank
  • Rådgivning
  • Projektledning
  • Tjänster inom ekonomi, ekonomistyrning, utveckling, genomgång av befintliga processer, finansiell rapportering
  • Utbildning

Genom rollerna som gruppchef och ekonomichef har jag byggt upp en gedigen erfarenhet av ledningsarbete och personalansvar. Jag är rutinerad inom bland annat små företag, ägarledda mindre och medelstora koncerner och stora företag. Jag har också erfarenhet på ett internationellt plan, framför allt inom ägarledda företag och koncerner. Detta i flertalet branscher samt offentligt ägda företag, ideella och ekonomiska föreningar.Utöver det har jag bred kunskap inom kvalificerad rådgivning till små och stora företag, samt utredningsuppdrag inom offentlig sektor.

“Genom ett nära samarbete och stort engagemang bidrar jag med kunskap och utveckling.”ADRESS
Carina Consult i Luleå AB
Ingridsvägen 1, 954 31
Gammelstad, Sverige

KONTAKT
070-300 66 26
carina@carinaconsult.se
www.carinaconsult.se