Om Carina


“Jag är en ödmjuk, utvecklings- och förändringsorienterad samt lyhörd person med en vilja att lära mig nya saker.”

Genom åren har jag hunnit arbeta upp en bred kunskapsbank tack vare nedanstående meriter.

MERITER OCH UTBILDNINGAR
• Civilekonom
• Personalchefsutbildning
• Ledarutbildning

ARBETSLIVSERFARENHETER/UPPDRAG

  • Eget konsultbolag
  • Chefsbefattningar, gruppchef, ekonomichef
  • Styrelseuppdrag
  • Auktoriserad revisor 1986-2000, 2006-2008
  • Auktoriserad redovisningskonsult från 2011.
  • Utredningar – ekonomifunktioner, ledning och organisation, processer med mera
  • Utveckling av processer och finansiell rapportering
  • Stödjande funktion inom ekonomifunktioner
  • Utbildningsuppdrag inom företagsekonomi affärsutveckling
  • Handledning och bedömning av affärsplaner


ADRESS
Carina Consult i Luleå AB
Ingridsvägen 1, 954 31
Gammelstad, Sverige

KONTAKT
070-300 66 26
carina@carinaconsult.se
www.carinaconsult.se